Vi er velkjente og sertifiserte.

Hver gang som vårt løfte om miljøtenkende for våre produkter blir verdsatt og publisert så får vi tilbakemeldinger at vi er på rett spor. Bevislig så er effektiviteten på våre Green Tech produkter målbare. Et eksempel er de strenge grensene som EU har fastslått for el-drevne produkter. Disse grenseverdiene er planert å bli innført i 2015 men våre EC vifter ligger allerede i dag betydelig under. Vi er stolte over att vårt komplette produktsortiment klarer granskningen fra en lang rekke med miljøeksperter, noe som har resultert i følgende utmerkelser.

• Miljøpris og Miljø teknologipris fra regionen Baden-Würtenberg.
• Energi Effektivitets Pris fra German Energy Agency
• Kjølelindustri Prisen
• iF metall material Prisen
• Elektra Innovations Prisen