Din personlig lavenergi kalkulator

Hvor mye penger og energi kan spares i ditt prosjekt? Hvor mye kan du redusere CO2 utslippet? Ved bruk av vår ebm-papst lavenergi kalkulator, vil du få en ganske god oversikt hvor store besparelser du kan få. Bare velg et typisk anlegg i ditt tilfelle, og la tallene tale for seg selv!

Applikasjon:
Produkt:
Antall vifter:
Utnyttelsesgrad:
Pris pr. kWh (euro):