Green Tech er en proaktiv utvikling.

Utholdelig er normalt for oss når vi utvikler nye produkter og teknologier. Allerede på konsept stadiet forsøker vi å optimere material og prosesser for å oppnå minimal miljøpåvirkning, maksimal mulighet til material gjenvinning samt høyest mulig energibalanse. Mens vi arbeider på å forbedre motor teknologi, elektronikk og luftmengde egenskaper så er alltid energibesparing vårt viktigste mål. Våre S-Force, som har særdeles høy ytelse i kompaktvifteserien, overskygger våre konkurrenter i forhold til effekt, luftmengde og dermed høy virkningsgrad. Dette hadde ikke vært mulig uten perfekt samspill mellom motor teknologi, luftmengde mekanikk og intelligent elektronikk. Våre høyeffektive vifter type HyBlade er også basert på ett forsknings gjennombrudd. Vi tok fram en hybrid konstruksjon for å oppnå stabiliteten hos høystyrket aluminium kombinert med den lave vekten og formbarheten hos plast.