GreenTech følger en fast filosofi.

GreenTech reflekterer en enkel og klar filosofi som er grunnstammen i vårt selskaps måte å tenke: “Hvert nytt produkt som vi utvikler må være bedre enn det forrige både av hensyn til økonomi og miljø”. Det er ikke alltid en enkel oppgave å etterleve denne filosofien når man har mer enn 14.500 produkter i sortimentet. Vi og våre kollegaer rundt i verden har vært bevisst miljøtanker i årtiender, lenge før ”økologi” ble et moteord. År etter år har kunnskap, besluttsomhet og oppfinnsomhet skritt for skritt forbedret og finslipt standarden på våre produkter mot kraftigere og effektivere motorer og vifter som kan møte dagens kapasitets og miljøkrav. Reisen er ikke slutt enda. Vi fortsetter ustanselig vår utvikling for å møte fremtidens krav.