Vi produserer miljøvennlig.

GreenTech står også for rasjonell økonomi og maksimal energieffektivitet i våre produksjonsprosesser. Siden 1960 tallet har vi hatt egne busslinjer til fabrikken for transport av ansatte som bor et stykke fra arbeidsplassen innen distriktet Hohehole. Foruten at det er bekvemelig for våre ansatte så spares store mengder miljøpåvirkende brennstoff hver eneste dag. Våre firmabiler kjøpes ikke basert på motoreffekt eller økonomi, men hovedformålet er minimal CO2 utslipp til naturen. Dette er tanker som gjelder for hele ebm-papst gruppen. Imidlertid så er våre fabrikker den største utfordringen i vår målsetting for minimal miljøutslipp. Vi benytter intelligente energi løsninger og har også integrert den seneste byggningsteknikken. Et imponerende anlegg er vårt siste produksjonsbygg, Hollenbach fabrikken, som sto ferdig 2007, og som ble designet for maksimal energieffektivitet allerede på planleggingsstadiet. De viktigste fordelene med hensyn på energisparing i dette ”high-tech” bygget er egenprodusert el via solceller i tillegg til et avansert ventilasjons- og kjølesystem som gjenvinner største delen av overskuddsvarmen fra dette 13.000 m2 store lokalet.