Å installere vifteveggen FanGrid er like enkelt som å stable klosser

Bak dagens moderne vifteløsninger ligger mye forskning, materialutvikling, ny design og teknisk nytenking. ebm-papst er verdensledende innenfor området, og har i løpet av de siste årene lansert en mengde nyheter med vifter som blir stillere, energieffektivere, og med nye muligheter til styring. Mye er også gjort for å forenkle vifteinstallasjonene i forbindelse med eksempelvis moderniseringer. At ebm-papst vifteløsningene kan leveres komplett med integrert styreelektronikk, og er moduloppbygde betyr mye for å forenkle og øke installasjonshastigheten. Nå tar ebm-papst enda et stort steg framover når det gjelder å forenkle installasjonene gjennom å lansere det fleksible vifteveggkonseptet FanGrid med stabelbare viftekuber. FanGrid kan benyttes både i suge- og trykkammer, og en viftekube kan også installeres separat når kapasiteten i en hel viftevegg ikke behøves.

«Vi lager en løsning for viftevegger som er barnslig enkel å installere», var målsettingen når idéarbeidet med FanGrid startet hos ebm-papst i Järfälla, Sverige. Løsningen er også så enkel at installasjonen av en viftevegg kan ligne på det å stable klosser. Det er bare å stable de komplette viftekubene opp på hverandre, tilkoble kablene og siden vente på en elektriker som kobler inn strømmen. Foruten at installasjonsarbeidet forenkles finnes det også andre viktige fordeler med en viftevegg bestående av flere viftekuber jamført med å installere en stor vifte.

- De installasjoner med viftevegger som er gjort i Sverige viser så store fordeler at det ble tatt en beslutning på å utvikle et komplett og standardisert konsept som bygger på enkelhet hele veien fra viftevalget til installasjonen. Noen av fordelene med å installere en viftevegg er at moderniseringen blir lettere og man slipper de ombygningene som ofte kreves når en stor vifte skal installeres. Dessuten blir det mulig å få ekstremt store luftmengder med lavt lydnivå og energiforbruk. Det finnes også det et viktig sikkerhetsaspekt. Den dagen en stor vifte går i stå kan det resultere i store problemer i miljø der det stilles krav til en kontinuerlig luftstrøm. Skulle en vifte i vifteveggen stoppe er det enkelt å kompensere det bortfallet av luftmengde gjennom å øke turtallet på de øvrige viftene. De mulighetene til styring som finnes med FanGrid gjør at luftmengden lett kan tilpasses til det aktuelle ventilasjonsbehovet, som ofte kan variere hos f.eks. industrier som ikke har full produksjon 24/7, sier Göran Andersson som er salgssjef for ventilasjonsvifter hos ebm-papst i Järfälla.

Direktedrevne radialvifter med EC-motorer, aerodynamisk optimert viftehjul og luftretteren FlowGrid
Ved utviklingsarbeidet med FanGrid-konseptet har ebm-papst satt fokus på applikasjonsområdet der det stilles krav til store luftmengder og også sikker viftedrift. Noen eksempler på slike områder er datahaller, sjukehus, laboratorier, matproduksjonsindustrien, kjemisk industri og store kontorbygg.
For å optimere FanGrid-konseptet til skiftende behov kan viftene fås med forhøyet korrosjonsbeskyttelse. Dels i en utførelse i beskyttelsesklasse F4 for havsnære installasjoner, installasjoner i f.eks. kjemisk industri og batteriladestasjoner, samt i en hygieneutførelse for sykehus og matproduksjonsindustrien. Her er viftene produsert med spesiallakk som forhindrer at smuss fester seg på viftebladene.

Kubene finnes i to standardstørrelser: 600 x 600 mm (dybde 600 mm) og 800 x 800 mm (dybde 750 mm). Viftekubene er utstyrt med vifter av typen RadiPac (Nye kammervifter RadiPac - med overlegen ytelse) med EC-integralmotor. Disse har et aerodynamisk optimert viftehjul som gir veldig høy virkningsgrad, en jevn luftstrøm med minimal turbulens og veldig lav lydgenerering. Den optimerte aerodynamikken sammen med EC-teknologien gir et vesentlig lavere energiforbruk jamført med en vifteløsning med AC-motorer. Besparinger på 50% eller mer er ikke uvanlige.

Som standard er viftekubene levert med isolerte mellom-vegger og kabel (400V-versjon) og ebm-papst unike luftretter FlowGrid. Det er et lyddempende innløpsgitter som stabiliserer luftstrømmene ved viftens innløp. Det leder til redusert lyd over hele frekvensbåndet, men framfor alt en redusert skovvelfrekvent lyd som ellers kan oppfattes som forstyrrende i konvensjonelle vifteløsninger.

Ved utviklingen av FanGrid-konseptet har målet vært å også optimere fleksibiliteten når det gjelder viftestyringen. Dette er mulig gjennom at EC-motorene har MODBUS-inngang og kan styres med programmet EC-control for direkte digital styring av en eller flere vifter i vifteveggen. Viftene kan også tilkobles til konvensjonelle givere for styring med analoge inn-signaler.

Produktsortiment:
Viftevegg

Dokumentasjon og nedlastninger:
Dokumentasjon

Kundereferanser:
”Vifteveggen er utrolig smidig, kostnads- og energieffektiv”


For mer informasjon, ta kontakt med oss.

Brosjyre: FanGrid - Stapelbar viftevegg for enkel installasjon