“AxiBlade representerer et stort og viktig teknologiframskritt”

Patrick Stern som er markedsansvarlig for ebm-papst sin divisjon med fokus på kjøleapplikasjoner forklarer hva som er unikt på aksialviften AxiBlade.

Foruten høy virkningsgrad er lavt lydnivå og høy energieffektivitet viktige krav på aksialvifter som benyttes i fordampere, kondensatorer og varmevekslere i ventilasjons-, kjøle- og luftkondisjoneringssystemer. Med AxiBlade har ebm-papst utviklet en ny generasjon av aksialvifter som optimerer samtlige egenskaper og tilbyr maksimal fleksibilitet. AxiBlade er utviklet for å være et ekstremt konsept og tilbys derfor som modulsystem som dekker mange applikasjoner. Viftehuset finnes med varierende høyder og de er utrustet med ebm-papst aerodynamiske optimerte innløpsring. Sammen med det unikt designede viftehjulet og winglets oppnås maksimal effektivitet og virkningsgrad. Viftehjulet er utformet for å kunne kombineres med ulike motorer noe som gir store muligheter for å optimere en vifteløsnings virkningsgrad, og også lydnivået for en bestemt applikasjon.

Hva var det som lå bak utviklingssatsningen på AxiBlade?
”Innenfor ebm-papst er det innovative tempoet høyt og det er mange utviklings idéer som diskuteres samtidig. For fire år siden tok vi med AxiTop i et første steg mot det vi kan kalle trykkgjenvinning gjennom å benytte en utløpsdiffusor. Med AxiBlade ville vi kombinere den teknikken med de aerodynamiske fordelene som oppstår når diffusoren samspiller med en ny type viftehjul, vifteblad og viftegitter. Det unike med AxiBlade er at alt dette integreres i en enhet, noe som gjør at viften representerer et stort og viktig teknologiframskritt”.

I hvilken type applikasjoner passer AxiBlade best?
”AxiBlade er en ideell vifteløsning i fordampere, kondensatorer og varmevekslere i ventilasjons-, kjøling- og luftkondisjoneringsanlegg. Ettersom AxiBlade i alle ledd passer til gjeldene bransjestandarder er det mulig å modernisere eksisterende anlegg uten noen krevende renoveringer, og det er en veldig viktig kundefordel”.

Kan du nevne flere fordeler?
”En viktig fordel er at det finnes valgmuligheter mellom flere ulike beskyttelsesgitter som er aerodynamisk utformet og tilpasset for ulike kombinasjoner av viftehjul og motorer. Gitteret beskytter mot utilsiktet berøring, og det aerodynamiske designet bidrar til aksialviftenes høye effektivitet. Takket være moduloppbyggingen kan AxiBlade benyttes i en mengde ulike applikasjoner og gir en virkningsgrad på opp til hele 54%. Sammenlignet med standardvifter kan lydnivået reduseres med så mye som 8 dB(A). En viktig fordel er også de mange mulighetene til å kombinere ulike komponenter og tilpasse vifteløsningen til aktuelt trykkområde og ønsket virkningsgrad. Med turtallsstyring er det dessuten enkelt å tilpasse virkningsgraden til et aktuelt behov i en applikasjon. Dette har stor betydning for energieffektiviteten”.

Hvordan velger man riktig AxiBlade?
”Valget er tilrettelagt fordi AxiBlade finnes i to basisutførelser med ulike kombinasjoner av komponentene. Dels finnes den i en standardutførelse som passer best i applikasjoner med middelstor trykkoppbygging, dels finnes en versjon for applikasjoner med høyt mottrykk. I denne versjonen er viftehuset høyere og den har også en integrert utløpsdiffusor. Denne versjonen har også ledeskinner som er plassert etter viftehjulet og som har stor betydning for å optimere virkningsgraden”.