”Vifteveggen er utrolig smidig, kostnads- og energieffektiv”

Skaraborgs Sykehus i Sverige er et akuttsykehus med avdelinger i Skövde, Lidköping, Falköping og Mariestad. Sykehuset har ca. 4 200 ansatte og er en del av Västra Götalandsregionen. Skaraborgs Sykehus Skövde er den største enheten innenfor Skaraborgs Sykehus. Virksomheten i Skövde ble planlagt og bygd under slutten av 60-tallet fram til midten av 70-tallet. Totalt finnes det et 25-talls bygninger med en total flate på ca. 165 000 kvm. Sykehusets alder har begynt å sette sitt preg og det finnes et veldig stort behov for opprustning og modernisering. Mange moderniseringsprosjekt har også blitt startet opp under de seneste årene og sykehuset har også blitt bygd ut.

Mye av moderniseringen har fokus på å redusere energikostnadene, og arbeidet drives mot de energimål som Västra Götalandsregionen har satt opp fram til år 2030. Da skal energiforbruket halveres jamført med 1995, og som et ledd i å oppnå målet skjer det store ombygginger av sykehusets ventilasjonssystem. I et av prosjektene har to veldig store aksialvifter for til-luft i noen av bygningene blitt erstattet med en viftevegg (FanGrid) fra ebm-papst. Vifteveggen er oppbygd av femten sammensatte viftemoduler i størrelsen 800 x 800 mm. I modulene sitter vifter av typen RadiPac AirFoil med EC-integralmotor og diameter 500 mm. ebm-papst sin satsing på å ta fram konseptet med viftevegger har hatt fokus på anlegg der det stilles krav til store luftmengder og sikker viftedrift. Sykehus er et slikt område og andre eksempler er datahaller, næringsmiddelindustrien og store kontorbygg.

«Västfastigheter» er Västra Götalandsregionens eiendomsforvalter og forvalter ca. 1 700 000 kvm gulvareal. Forvaltningsansvaret omfatter bland annet regionens eiendommer innom helsevesenet og «Västfastigheter» har et av sine kontor i Skövde samt en driftsenhet på Skaraborgs Sykehus Skövde. Joakim Fagerholm er Energiingeniør på «Västfastigheter» i Skövde og forklarer hvorfor det ble aktuelt å bytte ut de gigantiske gamle aksialviftene.

- De var gamle og utslitte og det var vanskelig å finne reservedeler til dem. Dessuten passet de ikke inn i den langsiktige strategien vi arbeider etter for å halvere energiforbruket. At vi ble tvunget til å avstive viftebladene, som opprinnelig kunne vrides etter behov gjorde heller ikke viftedriften optimal. Det var ulike løsningsalternativ som vi diskuterte da det ble aktuelt med et viftebytte, men det var i kontakt med ebm-papst vi fikk opp øynene for fordelene med en viftevegg, forklarer Joakim Fagerholm.

Vifteveggens fleksibilitet gjør det enkelt å finne den mest optimale løsningen
Johan Nyhlén er salgsingeniør hos ebm-papst sitt kontor i Göteborg og har allerede merket en større interesse for det fleksible vifteveggkonseptet FanGrid. FanGrid kan benyttes i både i suge- og trykkammer, og hver viftekube kan operere separat når kapasiteten i en hel viftevegg ikke behøves. Ved Skaraborgs Sykehus Skövde sto de gamle aksialviftene for en betydelig til-luftkapasitet. Hvert sekund forflyttet viftene 45 kubikkmeter luft, og det ble stilt krav til at vifteveggen skulle kunne levere minst samme luftmengde.

- Det her prosjektet synes jeg på en veldig bra måte illustrerer styrken med å benytte FanGrid. Vifteveggen er veldig enkel å installere, og det er bare å stable det antall moduler som kreves for at man skal få tilstrekkelig kapasitet. At modulene ofte kan stables oppå hverandre i eksisterende viftekammer betyr også mye for kostnadseffektiviteten. Ombygginger blir ofte dyre, og det slapp man å gjøre i dette prosjektet noe som bidrar til kraftig å forenkle installasjonen, sier Johan Nyhlén.

At vifteveggen er en smidig vifteløsning bekreftes også av Joakim Fagerholm.

- Jeg vil si at den er ekstremt smidig! Akkurat som Johan sier passet vifteveggen inn i det samme vifterommet som de gamle aksialviftene. Eneste forskjellen var å flytte fram vifteveggen ca. ti meter. For oss er det viktig at vi kan flytte luft til lavest mulig kostnad, og da er det selvfølgelig en fordel at vi slipper store renoveringer når vi moderniserer.

Arbeidet med å demontere de gamle aksialviftene og installere den nye vifteveggen er utført av Bravida i Skövde som har en rammeavtale med «Västfastigheter». Bravida er også engasjert i mange andre installasjons- og ventilasjonsprosjekt på sykehuset.

Vifteveggen et steg mot et langsiktig energieffektivitetsmål
Like enkelt som vifteveggen er å bygge opp gjennom å stable moduler, like enkelt er det å ta bort moduler om kapasitetsbehovet skulle forandre seg etter f.eks. en renovering. Den muligheten ser Joakim Fagerholm som ytterligere en viktig fordel.

- Med moderne vifter finnes det store muligheter vha. turtallstyring å optimere vifteløsninger, men med vifteveggen får vi ytterligere en mulighet til optimering. Det er enkelt å forandre antallet moduler i en viftevegg, og den muligheten kommer vi til å utnytte i framtiden hvis til-luftbehovet skulle forandre seg. Reduseres behovet er det bare å plukke ned noen moduler som kanskje kan benyttes et annet sted på sykehuset.

Viftene av typen RadiPac Airfoil med EC-integralmotorer som sitter i vifteveggens moduler har et aerodynamisk optimert viftehjul som gir en veldig høy virkningsgrad, en jevn luftstrøm med minimal turbulens og lavt støynivå. Som standard er modulene utstyrt med mellom-vegger og kabler samt luftretteren FlowGrid. FlowGrid er et lyddempende innløpsgitter som stabiliserer luftstrømmene ved viftens innløp. EC-motorene tilbyr ulike muligheter for regulering via bl.a. Modbus-inngang og anslutning til konvensjonelle givere for styring med analoge inn-signaler. På sykehuset utnyttes også muligheten til regulering da man alltid vil ha et konstant trykk i kanalene.

«Västfastigheter» har store ambisiøse miljø- og energieffektiviseringsmål, og ambisjonen er å miljø- klassifisere flere av bygningene. Arbeidet med energieffektivisering har vært framgangsrikt, og «Västfastigheter» plaserer seg høyt oppe på en riksdekkende jamføring av energiutnyttelse i fylket og regionale anlegg. Arbeidet med å spare energi pågår kontinuerlig for at målet om en halvering av energiforbruket i bygningsmassen skal oppnås i 2030.

- Vi er gode på energieffektivisering av våre bygninger men det gjelder å hele tiden finne de beste løsningene for å komme videre. Vifteveggen er et godt eksempel på det og allerede kort tid etter installasjonen kunne vi konstatere at energiforbruket var halvert, noe som innebærer at vi i løpet av et år sparer 350 000 kilowattimer. Med fasit i handen er vi takknemlig for den hjelpen vi har fått av bl.a. Johan Nyhlén på ebm-papst for å finne en helt ny type vifteløsning. For at vi skal klare å halvere energiforbruket fram til 2030 kreves det at vi hele tiden kommer videre og utnytter nye tekniske framsteg. ebm-papst sin viftevegg er et godt eksempel på det, avslutter Joakim Fagerholm.

Viftevegg