1. januar 2013 er dagen. Er du klar for det første skrittet mot ErP2015?

Viftens samlede effektivitet, dvs. styringselektronikk, motor og viftehjul til sammen, vil avgjøre om produktet er godkjent som økodesign. P1 er innmatet effekten fra nettet
Øko-designdirektivet ErP2015 skal spare tre ganger Norge per år!
EU forventer at øko-design krav som stilles til 13 ulike varegrupper, hvorav vifter er en, vil gi en energibesparelse på 383 TWh per år når vi kommer til 2020. Det er like mye strøm som 3 x Norge bruker hvert år (Norges elektrisitetsforbruk de siste 12 månedene (april 2011 – mars 2012) var på ca. 124,5 TWh). For varegruppen vifter er energisparemålet 34 TWh per år fra 2020 (tilsvarende 16 millioner tonn CO2-utslipp) for EU’s i dag 27 medlemsland.

Selv om øko-designdirektivet er gitt navnet ErP2015 (ErP, Energy related Products) er det på høy tid å forberede reisen mot målene for 2020. Allerede så tidlig som 1. januar 2013 introduseres det første nivået. Da må alle motordrevne vifter som selges på EU-markedet som har et effektforbruk mellom 0,125 kW og 500 kW oppfylle det første minimumsnivået i direktivet (se diagram nedenfor).

Dette betyr at vi er bare noen få måneder unna før virkningsgraden for vifter strammes til betydelig, og det er på høy tid å handle og forberede seg på de nye kravene. Konsekvensen av at det første nivået blir innført i begynnelsen av 2013 er at ca 30% av alle vifter som er på markedet i dag ikke oppfyller øko-design kravet til effektivitet. Når andre nivå, med enda tøffere krav trer i kraft i januar 2015, er det ytterligere 20% av dagens vifter som ikke holder mål.

Hvis ikke øko-designdirektivet hadde blitt vedtatt, ville EU’s strømforbruk i dag på om lag 344 TWh for vifter i dagens marked steget til 560 TWh i 2020.

Miljøet vinner på ErP2015, men det er mange flere vinnere
De fleste typer vifter blir berørt av ErP2015 hvis de har en inngangs-effekt på minimum 0,125 kW. Dette gjelder enten de er en del av en systemløsning eller brukes som "stand alone" vifte. ebm-papst har deltatt aktivt i arbeidet med øko-designdirektivet, og vissheten om hva som skulle komme førte til allerede for mange år siden starten på en intens utvikling. Eldre vifter har blitt faset ut og erstattet med vifter med EC motorer.

Arbeidet ble utført innenfor rammen av utviklingsstrategien GreenTech og under mottoet "Ready for ErP2015". Allerede i 2010 var vi klare med det vi kan kalle vårt første nivå (utviklingsarbeidet fortsetter!), i og med at i prinsippet alle våre EC-vifter da oppfylte kravene i ErP2015. Stillere, høyere virkningsgrad, lavere vekt og helt nye muligheter for energibesparing. EC-viftenes fordeler er mange, og det foreligger flere prosjekter med dokumenterte energibesparelser på mellom 40-60%. Energibesparingspotensialet viser at det er flere enn bare miljøet som drar nytte av ErP2015!

På ebm-papst er det et langsiktig miljøengasjement som går hånd i hånd med, og er en del av utviklingsstrategien GreenTech. Vi ønsker derfor ErP2015 velkommen både for miljøet skyld, men også fordi EC-viftene vil åpne opp for nye forretningsmuligheter for våre kunder og nye energibesparingsmuligheter i alle sammenhenger der vifter benyttes. Miljøet er derfor en stor vinner, men vinnere ser vi også i alle de som kan nyte godt av EC-viftenes store fordeler.

Vårt håp er at ErP2015 blir en pådrivende kraft ikke bare i teknologiutviklingen, men også for markedsutviklingen, og utviklingen mot mer energieffektive vifteløsninger!

Teknisk artikkel av Uwe Sigloch, ebm-papst Mulfingen: EU focuses on green fans
Brosjyre The ErP Directive
Calculating the minimum efficiency levels
ErP Directive demands high minimum efficiency ratings for fans