AxiCool-vifter fra ebm-papst kjøler nytt distribusjonssenter i Cape Town

Foto: ebm-papst
2.700 dagligvarebutikker i 15 land og nesten 150.000 ansatte gjør Shoprite til den største matkjeden i Afrika. Kravene er svært høye fordi kjøtt, grønnsaker, egg og meieriprodukter i butikkene er ferske. Hver dag besøker 35 millioner mennesker en av kjedens butikker og det er sannsynligvis ikke mange som tenker på hvor alle varene kommer fra og hvordan de kan være så friske. Homely er et nybygd distribusjonssenter, Cilmor Distribution Centre (DC), like utenfor Cape Town. Distribusjonssenteret, som ble innviet i 2018, har et areal på 144 x 123 meter, og her håndteres og lagres varer fra ca. 500 av Shop Rites leverandører. «Distribusjonssenteret er ikke bare imponerende, men ledelsen hos Shoprite ønsket også at det skulle være det mest progressive og energieffektive distribusjonsanlegget i sitt slag», sier Steven Friedmann, salgssjef for ebm-papst i Sør-Afrika.

Delt opp i tre soner
På høyeste punkt er distribusjonssenterets buede tak 22 meter, og her er også et intelligent kjølesystem skjult. Tidligere lagret Shoprite varene i ulike distribusjonssteder på grunn av varierende temperaturkrav. For å rasjonalisere og strømlinje-forme logistikkstrømmen ble det nye senteret bygget med krav om at alle varer kunne lagres under ett tak. Det har man også lykkes med ved å dele oppbevaringsområdet i tre kjølesoner. To av disse sonene er frysesoner med et areal på 4500 kvadratmeter og en temperatur på -28 °C. Den tredje kjølesonen har et areal på 12.000 kvadratmeter og her er temperaturen 1 °C.

«Bedrifter som bygger denne typen distribusjonsanlegg står overfor en rekke utfordringer. En av disse er utfordringene er støy», sier Hannes Steyn, leder av GEA Refrigeration Africa (Pty) Ltd., som er ansvarlig for hele kjølesystemet på Cilmor DC. Steyn forklarte at det på grunn av de svært reflekterende flatene og mange vifter lett kan oppstå et støynivå som gjør det ubehagelig å jobbe i et stort distribusjonssenter for ferske og nedkjølte varer. Regionen er også kjent for raskt stigende energikostnader, noe som innebærer at store krav stilles til at anlegg av denne typen virkelig er energieffektive. «Som følge av ikke å investere i nye kraftverk med høyere effekt, er etterspørselen etter elektrisitet i dette fremvoksende markedet større enn tilbudet. Det kan heller ikke garanteres en konstant og sikker strømforsyning», sier Steven Friedmann.

Lavt støynivå er et viktig arbeidsmiljøbehov
For å møte disse utfordringene og oppfylle kravene, angav GEA Refrigeration Africa kriteriene som viftene til fordamperne i distribusjonssenteret må møte. De bør være effektive og ha et maksimalt støynivå på 48 dB(A) - ikke høyere enn en stille natt i en storby - og ha en luftstrøm med rekkevidde på minst 28 meter. Det var også påkrevd at viftene kunne styres veldig nøyaktig. Løsningen var å velge 176 stykker ebm-papst aksialvifter type AxiCool med EC motor og diameter 800 mm. En meget effektiv luftmengde kombineres på disse viftene med lavt støynivå takket være den aerodynamiske utformingen av komponenter som f.eks. viftebladet.

«Viftene er normalt betjent med redusert hastighet, det har en betydelig innvirkning på støynivået og selvfølgelig energiforbruket. Når det gjelder luftstrømmen så overgår disse aksialviftene våre store forventninger. Viftenes hastighet styres av lufttemperaturen, når ønsket temperatur er oppnådd reduseres hastigheten. For et stort distribusjonssenter der all lagerkapasitet ikke benyttes til enhver tid innebærer dette store muligheter for energibesparinger. At AxiCool-viftene har en trinnløs hastighetskontroll er derfor en veldig stor fordel. De er også enkle å installere, noe som også bidrar til at vi er veldig fornøyde med valget av vifter», avslutter Hannes Steyn.