Feilaktig installasjon kan forårsake vibrasjoner og unødige skader på vifter

Vibrasjonsabsorberende elementer, som passende utformede fjærer eller gummielementer, kan bidra til å isolere en vifte fra uønskede vibrasjoner
Vifter som brukes i ventilasjons-, kjøle- og klimaanlegg, samt andre industrielle applikasjoner, gjennomgår en grundig testing med tøffe utholdenhetstester etter produksjonen. Likevel skjer det at tekniske problemer oppstår på vifter etter at de er installert, og en grunn kan være at de blir utsatt for uønskede vibrasjoner. Årsaken til vibrasjonene kan ofte være en feilinstallasjon.

Når en vifte er installert, er det alltid en bestemt strukturell resonansfrekvens som forårsaker vibrasjoner, men disse er vanligvis på et akseptabelt nivå som ikke skader viften. Deretter er det faktorer som fører til uønskede vibrasjoner, og et eksempel er uforsiktig håndtering under transport og forflytting av en vifte til installasjonsstedet. Små skader kan føre til store problemer med vibrasjoner. Hvis en vifte har blitt lagret ubeskyttet i en periode slik at smuss har festet seg på viftehjulet, kan det være årsak til ubalanse eller turbulens som fører til uønskede vibrasjoner.

Utfør vibrasjonsmålinger etter installasjonen
For å unngå skade på grunn av kraftige vibrasjoner, bør alltid vibrasjonsmålinger utføres og resonanspunkter identifiseres i hele turtallsområdet etter at en vifte er installert. En kan skille mellom tre nivåer: delkritisk nivå (1), kritisk nivå (2) og overkritisk nivå (3). Å utføre vibrasjonsmålinger er vel verdt tiden, da målingene kan gi innsikt i hva som må gjøres for å forhindre skader. Identifikasjon av resonanspunkter under oppstart og regelmessige vibrasjonskontroller under drift sikrer også at viften arbeider på en pålitelig og effektiv måte. ebm-papst hjelper deg gjerne med råd om hvordan vibrasjonsmålinger kan utføres.

Viktig å velge riktig vibrasjonsabsorberende element
Vibrasjonsabsorberende elementer, som spesialdesignede fjærer eller gummikomponenter, kan bidra til å isolere vifter fra vibrasjoner forårsaket av omgivelsene der de er installert. Det er da viktig å ta hensyn til visse aspekter ved valg av vibrasjonsdempere. Foruten den naturlige frekvensen til vifteinstallasjonen, skaper også festet til et vibrasjonsabsorberende element en egen resonansfrekvens. En faktor som det er viktig å ta hensyn til er størrelsen på et vibrasjonsdempende element, typen element som passer til en bestemt vifte og hastighetsområdet som er relevant i en bestemt applikasjon. For mer informasjon, se teknisk dokumentasjon for hver vifte i ebm-papst-vifteprogram.