Flere størrelser av radialvifte for boligventilasjon der muligheten for regulering alltid vil gi rett luftmengde

Både bygninger og mennesker som bor og arbeider innendørs er avhengig av god luftkvalitet. Samtidig er det mange eksempler på leiligheter som er utsatt for problem med luftgjennomstrømningen og dårlig luftveksling. Dette gjelder spesielt for boliger der det ikke er uvanlig at luftkvaliteten gradvis forringes på grunn av et ventilasjonsanlegg - som gjerne har vært i drift i noen år - ikke leverer riktig luftmengde. Det kan være flere grunner til det, og en av de vanligste er at filteret er tettet av smuss. Byttes ikke filteret i tide øker trykkfallet i takt med nedsmussing av filteret. Siden mange ventilasjonsanlegg i boliger ikke har mulighet til å regulere turtallet av viften i takt med det økte trykkfallet i filteret reduseres dermed luftstrømmen.

Resultatet er dårligere luftkvalitet for beboeren som kan oppleve at luften ikke er god. Et hus som ikke er ordentlig ventilert kan også bli et hus hvor du blir lettere trøtt av å være i på grunn av lavt oksygeninnhold. I dårlig ventilerte hus kan det også være problemer med fuktighet. Problemer med utilstrekkelig ventilasjon er relativt vanlig i mange hus hvor mange fortsatt har eldre vifter som ikke kan reguleres, og derfor går med konstant hastighet.

Kan styres og overvåkes av MODBUS-RTU
I 2017 lanserte ebm-papst en sentrifugalvifte i serien RadiCal spesielt utviklet for boligventilasjon, og som kan brukes i applikasjoner med og uten varmegjenvinning. Den nye viftetypen fikk mye oppmerksomhet da den løser problemene som kan oppstå på grunn av blant annet tilstoppede filtre. Dette er mulig gjennom at RadiCal enkelt kan styres og overvåkes av MODBUS-RTU eller styres av et analogt signal. Viftedriften kan enkelt justeres slik at et ventilasjonssystem alltid leverer riktig mengde luft selv om filteret faktisk burde vært byttet ut. I påvente av filterbyttet kan beboerne fortsatt oppleve god luftkvalitet.
Den første modellen av RadiCal for boligventilasjon var med 190 mm viftehjul. Som resultat av stor etterspørsel etter en større modell har det ført til lanseringen av en modell med 225 mm viftehjul fra ebm-papst.

I motsetning til vifter med foroverbøyde skovler som er vanlig i mange boliger har RadiCal-viftene bakoverbøyde skovler. En fordel er en høyere virkningsgrad, og til dette bidrar også det aerodynamiske viftehuset som har et sirkulært utløp for tilkobling direkte til en annen ventilasjonskomponent. Viftehuset reduserer strømningstapene som er vanlige i konvensjonelle løsninger med sentrifugalvifter. Målinger viser også at effektiviteten øker så mye som opptil 34% sammenlignet med ventilasjonssystemer med andre sentrifugalvifter.

ebm-papst sine to RadCal-vifter for boligventilasjon kan dermed bidra til at beboerne får et bedre innemiljø, men de har også en annen stor fordel. I mange boliger kan lavfrekvent lyd i ventilasjonsanlegget være svært irriterende. Med sin aerodynamiske utforming løser RadiCal-viftene også dette problemet, og i tillegg er støynivået redusert med ca. 3,5 dB(A).

Last ned brosjyren:

RadiCal centrifugal fan in scroll housing