Innløpsgitteret FlowGrid reduserer lyden fra aksial- og radialvifter

FlowGrid reduserer støyen fra aksial- og radialvifter
Innløpsgitteret FlowGrid fra ebm-papst stabiliserer luftstrømmene ved viftens innløp og gir lavere lydnivå i f.eks. kjøle-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg.

Turbulens og luftvirvler i luftstrømmen ved innløpet til en vifte forårsaker unødig høy lyd. Eksempelvis kan installasjoner med asymmetrisk luftinnløp forårsake kraftig turbulens med forhøyet lydnivå som resultat. Luftvirvlene som oppstår kolliderer med viftebladene og forårsaker uønsket lyd. Denne lyden kalles skovlfrekvent lyd.

ebm-papst har utviklet et lyddempende innløpsgitter, FlowGrid, som stabiliserer luftstrømmen ved viftens innløp. Dette leder til redusert lyd over hele frekvensbandet men framfor alt reduseres den forstyrrende skovlfrekvente lyden. Viftens virkningsgrad påvirkes ikke av gitteret som passer både til aksial- og radialvifter, å finnes i størrelse fra ø175 til ø910 mm. Innløpsgitteret FlowGrid er produsert av komposittmaterialer og er tilgjengelig i brannvernklasse UL94-5VA.

Passende anvendelsesområder er applikasjoner innom f.eks. kjøling, ventilasjon, varmepumper og luftkondisjonering. FlowGrid gjør det enklere å konstruere et sluttprodukt som oppfyller kravene til lavt lydnivå. En måte å ytterligere redusere uønsket støy på er ved å kombinere FlowGrid på innløpet på en aksialvifte med diffusoren AxiTop på utløpet. Dette både øker virkningsgraden og reduserer lyden ytterligere.


Installasjonseksempel

Lyden i eksemplene er målt i laboratoriemiljø, applikasjonens konstruksjon påvirker resultatet i stor utstrekning.

Benyttes FlowGrid på en kondensator med en aksialvifte kan det totale lydeffektnivået reduseres med 3,9 dB(A) og det skovlfrekvente lydtrykksnivået med 16 dB.

Med FlowGrid montert i et luftbehandlingsaggregat utstyrt med viftehjulet Radical ø630 kan det totale lydeffektnivået reduseres med 3,3 dB(A) og det skovlfrekvente lydtrykksnivået reduseres med 9 dB.

Hvordan lyden påvirkes i flere installasjonseksempler ser du om du klikker på bildene nedenfor!

De første modellene av FlowGrid er klare for levering i midten på 2014.

Brosjyre: FlowGrid for Axial and Centrifugal Fans
Om FlowGrid på ebmpapst.com