Kompakte aksialvifter som greier ekstrem kulde, varme, ørkensand, havsalt og andre tøffe miljøer

At jorden er inndelt i klimasoner er ingen nyhet. Heller ikke at vær- og miljøforholdene kan være ekstremt tøffe på mange plasser i verden. En effekt er at påkjenningene på de forskjellige teknikker og dets komponenter varierer sterkt. En global produsent av eksempelvis telekomløsninger må derfor ta hensyn til det, og ikke sjelden ha ulike komponenter for eksempelvis ulike klimasoner. En slikt nøkkelkomponent i mange produkter og systemer er vifter som skal kjøle sensitiv teknologi. Den mest sensitive teknologien kan beskyttes og kapsles inn. En vifte derimot må ofte arbeide helt ubeskyttet i direkte kontakt med den omgitte luften og miljøet for å klare det som er hovedoppgaven; å forflytte den omgitte luften slik at den kan benyttes til kjøling.

For en produsent som har hele verden som marked har ulike viftekrav mange ganger resultert i en mer kompleks logistikk- og produksjonskjede med bytte av vifter avhengig av hvor i verden et produkt skal benyttes. Siden kan det også være slik at et og samme produkt skal flyttes og benyttes innom ulike klimasoner noe som kan lede til krav på viftebytte.


Klarer innkapslingskravene i IP65 og IP68

Med utviklingsfilosofien ”en vifte for verdens alle klimasoner og værforhold” tok ebm-papst’s utviklingsavdelning seg en utfordring i å ta frem aksialvifter som klarer de mest krevende utendørsforholdene som finnes. Uansett om det er i streng kulde oppe i nord eller i en ørken med hete på kanskje +70 ºC og en ørkensand som kan være ødeleggende mot all slags teknikk. Men, er det virkelig mulig å utvikle en vifte som klarer i prinsippet alt? Som så mange ganger tidligere lykkes ebm-papst’s utviklingsspesialister med utfordringen, og resultatet er aksialvifter type U i 630-serien.

De kompakte aksialviftene i 630-serien har størrelse 60 x 60 x 25 mm. Det er gjennom en unik konstruksjon med bland annet innkapsling av viftenes stasjonære deler samt særskilt kabeltetting som gjør at viftene oppfyller innkapslingskravene i både IP65 og IP68. Et eksempel på hva viftene klarer er at de under en lengre testperiode utsettes for en temperatur på +85 ºC og en luftfuktighet på 85 %. Korrosjonsbestandigheten er også veldig høy. Tester har blitt gjennomført uten noen problem der viftene er utsatt for konstant spraying med saltvann i 30 dager. At viftene er utrustet med effektive DC-motorer som avgir lite varme innebærer blant annet at de egner seg vel for applikasjoner der strømforsyning skjer via batterier og solcellepaneler.

Mer informasjon om viftene i databladet, se link lengre ned på siden.

Datablad vifter i 630-serien
Les artikkelen på engelsk på mag.ebmpapst.com