Kompakte sentrifugalvifter for ventilasjonssystem med krav om høye trykk

ebm-papst nye RadiPac-vifter finnes i flere størrelser og klarer trykk på opp til 2 500 Pa
I ventilasjons- og klimasystemer hvor luften skal transporteres over lange avstander, må viftene arbeide ved høyt trykk for å sikre ønsket luftstrøm i anlegg med høyt mottrykk. ebm-papst har utviklet og tilpasset en modell av RadiPac-sentrifugalviften for å møte kravene til denne typen applikasjoner. Viften er veldig kompakt og karakteristisk for denne modellen er viftehjulets aerodynamiske utforming og at viftebladene er blitt smalere, noe som gir høyere hastigheter og dermed også høyere trykk. RadiPac er tilgjengelig i flere størrelser, og avhengig av modellen er maksimalt trykk ca. 2.500 Pa og luftmengdekapasiteten er 15.000 m³/h.

Plassbesparende design
På RadiPac er viftehjulet montert direkte på yttermotorens rotor, noe som gir et meget kompakt design. Et plassbesparende design er en stor fordel når man rehabiliterer eksisterende ventilasjonsanlegg, dette gjelder selvfølgelig også for nye installasjoner. Sentrifugalviftene har ebm-papst høyeffektive GreenTech EC-motorer, som med sin integrerte elektronikk gir gode muligheter for fleksibel styring og sammenkobling av vifter. ebm-papst’s konsept Plug & Play forenkler installasjonsarbeid og igangkjøring. ebm-papst’s utøkte produktspekter med RadiPac-serien inkluderer modeller med viftehjulsstørrelser 355, 400, 560 og 630 mm.

Mange applikasjoner der høytrykksvifter er påkrevd
Det er mange applikasjoner der vifter med høyt trykk og høy luftmengde er påkrevd. ebm-papst har utviklet de nye RadiPac-viftene med sikte på å dekke et meget bredt applikasjonsområde. Et eksempel er i store og komplekse ventilasjonssystemer med luftkanaler som har små tverrsnitt. Et annet område der høytrykksvifter er påkrevd, er i klimaanlegg på flyplasser der innkommende luft skal passere gjennom aktive kullfiltre som minimerer forurensning. Også i anlegg med mange bend og avgreninger i kanalsystemene oppstår det trykk-tap som krever bruk av høytrykksvifter som RadiPac.