Kraftfull 200 mm vifte med lav byggehøyde - Nye 2200F

Med allerede høyere krav på økt kjøleeffekt og virkningsgrad i for eksempel klimainstallasjoner, kjøleutrustninger innenfor industri og telekommunikasjonsutrustninger, så er 2200F svaret på disse behovene.

Tykkelsen på viften er komprimert med hele 27% samtidlig som ytelsen er bedre enn hos øvrige 200 mm vifter.

Takket være det at installasjonsmåten er den samme som hos andre 200 mm vifter så finnes det både økonomiske og miljømessige grunner til å erstatte gamle vifter med 2200F.

En sammenligning mot øvrige 200 mm vifter viser til en rekke fordeler:
- 27% mindre i størrelse
- 30% høyere luftmengde
- 65% høyere kjøleeffekt
- Lavere lydnivå
- Opp til 20% høyere maksimal effektivitet