Kraftfull EC-vifte som gir bedre arbeidsmiljø for industriarbeidere

Ren pustende luft er grunnleggende for enhver arbeidsplass. I metallbearbeidingsindustrien forårsaker imidlertid materialbehandling ofte oljetåke, damp og sveiserøyk. Dette krever effektive avtrekks- og filtreringssystemer som er plassert direkte i nærheten av verkstedmaskinen. ebm-papst har utviklet en kraftig EC-vifte for denne typen applikasjoner, og den er utviklet i henhold til ebm-papst utviklingsfilosofi GreenTech. Den nye viften tilfredsstiller alle krav til en effektiv luftstrøm og høyt viftetrykk når forurenset luft passerer gjennom et filtreringssystem. Viftens integrerte elektronikk for behovstilpasset turtallsstyring bidrar til å spare energi samtidig som levetiden på filtrene blir forlenget. Vedlikeholdsbehovet reduseres også betraktelig. Både trykk og luftstrøm kan holdes konstant ved å justere turtallet når mengden av smuss og partikler øker i filtersystemet.

Viftemotoren har en integrert PID-regulator, og via MODBUS-RTU kan viftene i flere avtrekksapplikasjoner kobles sammen og ansluttes til et overordnet kontroll-, overvåkings-, analyse- og alarmstyringssystem. En viktig fordel ved EC-teknologien, i tillegg til energieffektiviteten, er at viftemotoren avgir svært lite varme til omgivelsene. Dette er viktig for å minimere varmebelastningen som ellers kan påvirke arbeidsmiljøet fra verkstedmaskiner, og som ikke er ønskelig i f.eks. de varme sommermånedene.

Gjør det enkelt å modernisere eksisterende systemer
Det faktum at viften er veldig stille har også en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. I motsetning til AC-vifter som fremdeles brukes i forskjellige avtrekksanlegg, både oppfyller og overgår ebm-papst sine høyeffektive vifter kravene fastsatt av EcoDesign-direktivet (ErP). Den nye viften har 450 mm viftehjul og leveres som en komplett enhet som er enkel å installere i henhold til ebm-papst installasjonskonsept Plug & Play. Viften er fleksibel å montere med enten vertikal eller horisontal motoraksel. Fordi den komplette enheten er svært kompakt, forenkles moderniseringen av industriens eksisterende avtrekks- og filtreringssystem. Modernisering kan være både som følge av nye energisparekrav, men også på grunn av nye krav til høyere trykk og økt luftstrøm på en verkstedsmaskin.