Lønnsomt motorbytte i danske kjøle- og frysedisker

Torben Kirkholt, sjef for ebm-papst i Danmark ler fornøyd over at de to største danske dagligvarekjedene nå går over til å benytte IQ-motoren i sine kjøle- og frysedisker. Hos en av de to danske produsentene av kjøle- og frysedisker har salget økt med hele 50%. Den andre produsenten ble nylig kunde og genererer allerede stor omsetting for ebm-papst i Danmark. ”OEM- produsentene har aldrig tidigere markedsført så energieffektive sluttprodukter till sine kunder som nå. Ved første øyekast blir en motor som koster tre ganger så mye rene tapet for de”, forklarer Kirkholt og peker med dette utfordringen det er å selge en dyrere, men totaløkonomisk bedre motor til kundene. Kjøleinstallatørene som utfører service og vedlikehold hos sluttbruker var også tvilende i starten. Ikke så merkelig kanskje med tanke på at iQ-motoren ikke trenger å byttes ut før den har vært i drift i 10 til 15 år, i motsetning til Q-motoren som har en betydelig kortere levetid. Til slutt var også dagligvarebutikkene tvilende, hver og en leverandør har ”grønne” produkter, men mange produkter klarer ikke å holde hva de lover. ebm-papst klarer det bedyrer Kirkholt.


Store besparinger
Men bare ord var ikke tilstrekkelig for å bevise det. Derfor besluttet Kirkholt å vise til fakta. En sammenligning mellom iQ- og Q-motorer ble presentert for en interessert kjøleinstallatør som ofte kjøper reservedeler hos ebm-papst i Brøndby. Det enorm besparelsespotensialet overbeviste installatøren. Kirkholt ba de finne et stormarked som ville være interessert i å gjøre et bytte fra Q-motorer til iQ-motorer. De fant en i den lille byen på Skælskør. "Jeg har lett etter måter å spare energi på i mitt stormarked i flere år” sier Poul Holm, sjef for SuperBrugsen. "For eksempel var min butikk en av de første til å montere lokk på frysediskene”. Et tiltak som sparer rundt 23000 € i el utgifter per år. Han hadde også i lengre tid gått med tanken på og bytte ut de ca. 100 energi sløsende motorene som drev viftene i kjølediskene. Beslutningen med å erstatte 12 gamle Q-motorer i en testfryser med iQ-motorer av identisk størrelse viste seg å bli veldig vellykket. "Vi målte el forbruket 14 dager før og 14 dager etter byttet til iQ-motorer. El forbruket ble nesten halvert” forklarer Holm entusiastiskt. Han byttet senere ut de gjenstående 88 motorene selv om de fortsatt fungerte. Det reduserte el forbruket innebærer at de nye iQ-motorene skal ha betalt seg selv innen to til tre år.


Besparelse i tall
"En stor fordel for oss var naturligvis at vi er teknikkledende, men framfor alt hvordan vi utnytter dette. Muligheten til å gi sluttkunden ikke bare lovord men framfor alt overbevisende tall fra virkeligheten skapte gjennombruddet for vår energieffektive iQ-motor for kjøle- og frysedisker i Danmark. Dørene til de store stormarkedene har åpnet seg så å si. Før det her prosjektet hadde vi absolutt ingen innflytelse hos sluttkundenes teknikere, de som bestemmer hvilke motorer som skal benyttes i frysediskene, men i løpet av bare tre måneder har vi bygd opp en enorm troverdighet, forklarer Torben Kirkholt.

Coop kjeden i Danmark har muligheten til å spare opp til 14,5 millioner kWh per år. Regner vi med de andre store dagligvarekjedene i Danmark får vi et besparelsespotensial på tre til fire ganger dette – tilsvarende 21000 tonn CO2. For Kirkholt har dagligvarekjedenes store interesse skapt en annen strategisk fordel. Butikkjedene krever nå at OEM-produsentene skal ha sluttprodukter utstyrt med energieffektive EC-motorer / EC-vifter fra ebm-papst.

iQ-motoren reduserer elforbruket med 70%
iQ3620 Multi-function design

Fra Q til iQ forklart fra Australia