Modernisering av ventilasjonssystem på hybridferger gir en årlig energibesparelse på 2 millioner kWh

Scandilines hybridferge Princesse Benedikte trafikkerer strekningen Puttgarden-Rödby og er en av de fergene som har gjort store energibesparinger med ebm-papst EC-vifter montert i en FanGrid-løsning.
ebm-papst energieffektive EC-vifter har erstattet eldre AC-vifter på seks av Scandilines hybridferger
Rederiet Scandilines har åtte ferger som går mellom Tyskland og Danmark. Seks av disse er såkalt hybridferger og det innebærer at Scandilines eier verdens største batteridrevne hybridflåte. Innen årets slutt kommer flåten til å utøkes med ytterligere et par fartøy etter ombygging til batteridrift. Scandilines satsning på hybridferger er et ledd i rederiets ambisjon om å verne om miljøet vha. fartøy som gir mindre utslipp, røyk og støy. Rederiet ligger også langt fram når det gjelder å spare energi gjennom modernisering av hybridfergenes ventilasjonssystem. Etter at ventilasjonen på seks av fartøyene ble oppgradert, og der eldre AC-vifter er erstattet med ebm-papst EC-vifter, har rederiet oppnådd en årlig besparing på ca. 2 millioner kWh noe som tilsvarer en energibesparing på hele 80 %.

Scandilines miljømål samsvarer med at man vil ha «null utslipp» og energieffektive løsninger. For å nå målet satses det på bla. LED-belysning, drivsystem med hybridteknikk, enerbesparende vannpumper, utdanning i miljøvennlig «kjøreteknikk», og nye airconditions- og ventilasjonssystem. Ventilasjonssystemet på hybridfergenes bildekk var tidligere veldig energikrevende. Når bildekket fylles med mange lastebiler og andre tunge kjøretøy er det veldig viktig med effektiv ventilasjon. Viftene som benyttes må også være eksplosjons-beskyttet da lastebilene ofte transporterer brannfarlig last.

Sving-bar viftevegg med fire EC aksialvifter av ATEX-type
Ventilasjonen på fergenes 12 000 kvm store bildekk har to drifts modus. En stilling ved lastning og en stilling til havs. Med den gamle løsningen hadde hver ferje vifteinstallasjoner på 8 plasser. Til havs gikk 6 av disse i «revers modus» med påfølgende dårlig virkningsgrad. Ettersom vifter er konstruert for en spesifikk luftretning ga denne løsning også veldig høye energikostnader. Scandiline innledet et nært samarbeid med ebm-papst for å finne en bedre løsning, og resultatet ble at et flertall EC-vifter ble montert på en installasjonsplate som «tiltes» for å endre drift-modus mellom til-luft og avtrekk.

Konstruksjonen er tatt fram etter det prinsipp som gjelder for ebm-papst vifteveggkonsept FanGrid. Platen med viftene kan enkelt roteres til den ønskete luftretningen. Med dette systemet flytter viftene alltid luften i den retning som de er utformet for, og de arbeider også med maksimal effektivitet. At fire vifter erstattet en eldre og veldig energikrevende AC-viftet gir også en annen viktig fordel foruten store energibesparinger: luftmengden fordeles over en større flate noe som optimerer luftskiftet på bildekket uten at det kreves noen spesielle ombygginger på fergene.

Denne vifteløsning som ble utviklet sammen med ebm-papst har bidratt til årlige energibesparinger på 2 millioner kWh, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk til ca. 80 boenheter (ca. 120 kvm). Det vellykkede samarbeidet har resultert i at ebm-papst også har fått tillit til å modernisere kabinhyttenes klimaanlegg med EC-vifter. I planene finnes det også en oppgradering av klimaanlegget på tre ferger som går mellom Puttgarden og Rödby.

Å installere vifteveggen FanGrid er like enkelt som å stable klosser

Scandilines sparer 2 millioner kWh/år (video)
Lønnsomt med batteri-/hybriddrift i Norge