Få tilsendt prisliste for 2020.

Vi vil med dette informere om vår nye prisliste, som er gjeldende f.o.m. 06.01.2020. Vi har sett oss nødt til å justere våre priser, prisreguleringen varierer innenfor og mellom de enkelte produktområdene.

Ønsker du å få tilsendt en PDF-utgave av vår prisliste for 2020, sender du en mail til Isak Mjelva - isakm@ebmpapst.no, skriv gjerne om du ønsker den tilsendt i papirformat også.

Som tidligere kommer flere og flere av våre lavenergivifter med høyteknologiske EC motorer. Ved å benytte denne teknologien oppnås et betydelig lavere energiforbruk, samt at det gir en miljøgevinst.
I tillegg er EC støysvake og da spesielt ved nedregulering. EC motorer har intern elektronikk, noe som betyr at disse kan reguleres direkte med 0-10V inngangssignal.
Det betyr at bruk av frekvensomformere er unødvendig. Ved å benytte EC kammervifter som erstatning til remdrevne-vifter i ventilasjonsanlegg vil man oppnå store energibesparelser.

I prislisten er det utelatt kompaktvifter, eller såkalte elektronikkvifter. Disse viftene benyttes til blant annet kjøling av elektronikk komponenter og tavleskap.
Vi har et svært bredt sortiment både i AC og DC utførelse, i alle størrelser og kapasiteter.

Ta kontakt og vi vil bistå til å velge rett produkt.