Programmet som gjør det lett å treffe mitt i blinken ved valg av vifter

Foto: fotolia.com/alphaspirit
ebm-papst sitt program FanScout forenkler bl.a. arbeidet med å optimere viftevegger i f.eks. datasenter
At man velger den beste viften for en bestemt applikasjon er avgjørende for en vifteløsnings effektivitet og ytelse. Er ikke en vifte sterk nok kommer den ikke til å gi den ønskede luftmengden. Om den er overdimensjonert kommer viften til å bruke unødig mye energi. For å forenkle valget og gjøre det mulig å hurtig finne rett vifte har ebm-papst utviklet viftevalgprogrammet FanScout. FanScout gir entreprenører, konsulenter, installatører og mange andre et effektivt verktøy i planleggingsarbeidet. Tiden som ellers kreves for å velge rett vifte blir betydelig kortere samtidig som det blir mye enklere å finne optimale vifteløsninger.

Datasenter er et eksempel på applikasjonsområder der det er viktig å gjøre rett viftevalg. Anledningen er at kjøleanlegg i datasentre kan stå for så mye som 37% av den totale energikostnaden. Det er derfor absolutt nødvendig at vifter som drives parallelt i såkalte viftevegger, alla ebm-papst konseptet FanGrids, har en optimalt tilpasset design i forhold til applikasjonskravene. En viftevegg med flere mindre vifter har store fordeler sammenlignet med vifteløsninger som bare består av en stor vifte. Luftstrømmen gjennom varmeveksler og filter blir jevnere og mer effektiv. Dessuten krever en viftevegg ofte mindre plass noe som gir lavere installasjonskostnader.

Virkelige målte verdier som utgangspunkt
Det er for å eliminere de negative konsekvensene av det å benytte uegnede vifter som har fått ebm-papst til å utvikle FanScout. Med dette programmet går det raskt å finne den perfekte viften, eller viftene, til en gitt applikasjon. Programvaren tar hensyn til opptil fem ulike driftspunkt og bearbeider virkelige oppmålte verdier. Forskjellen mellom beregnede driftsdata og faktiske målte verdier etter avsluttet installasjon er så liten at sertifiseringsorganet TÜV SÜD (tysk) har gitt programmet høyeste mulige nøyaktighetsklassifisering. Det innebærer at programmets brukere får absolutt pålitelige og svært nøyaktige verdier. Programmet måler ikke bare ytelser hos den individuelle viftekomponent, men vurderer også et viftesystem som helhet med viftehjul, EC-motorer og integrert kontrollelektronikk.

Når FanScout benyttes for å designe en viftevegg reduseres først antallet potensielle passende vifter til en oversiktlig sammenstilling av ulike alternativ. Så kan man med hjelp av programvaren gå videre og gjøre et mer begrenset utvalg. Opptil fem ulike arbeidspunk kan angis. Driftstidene for hver og en av disse driftspunktene kan presenteres for et år, og resultatet benyttes siden som grunnlag for mer nøyaktige beregninger og analyser. Metoden gir en meget pålitelig indikasjon på årlig energiforbruk og forventede driftskostnader. Med hjelp av FanScout får man en betydelig høyere nøyaktighet jamført med tradisjonelle metoder for å velge passende vifter.

Redundans gir driftssikkerhet
Viftevegger som installeres i klimaanlegg og ventilasjonssystemer er vanligvis utformet med et visst nivå av redundans for å sikre at den nødvendige mengden luft alltid kan leveres til en bygning/applikasjon. Denne parameteren i programmet angir hvor mange vifter som kan stanses uten at det finnes en risiko for at luftmengden faller under ønsket verdi. To viktige aspekter må vurderes i sammenheng med dette. For det første må kapasiteten hos de gjenværende viftene være tilstrekkelig for at de skal kunne kompensere for den luftmengden som ikke leveres av viften(e) som ikke er i drift. For det andre må det også være mulig å få tilstrekkelig kompensasjon for en eventuelt bakoverrettet luftstrøm gjennom viften(e). FanScout viser data for applikasjoner både med og uten en bakoverrettet luftstrøm. Den plassen som finnes tilgjengelig for installasjonen av en viftevegg kan også angis i programmet. Dette alternativet er særskilt nyttig om installasjonsrommet for viftene er begrenset ettersom funksjonen tar hensyn til de trykktap som oppstår om viftene er plassert for nære vegg eller andre vifter. Et ytterligere alternativ gjør det mulig å begrense antallet vifter som kan oppfylle applikasjonskravene, og også det totale antall vifter som kan inngå i en viftevegg.

Gir informasjon om blant annet støynivå og livssykluskostnader
Programmet FanScout beregner alle mulige FanGrid-kombinasjoner ut i fra de parametere som angis og presenterer de i rangordning og tabellform ut i fra deres energieffektivitet. Foruten energiforbruk gis informasjon om bl.a. den anbefalte viftetypen, antall vifter som arbeider parallelt, luftmengde og turtall. Programmet gir også et tydelig bilde av forskjellen mellom de valgte viftenes hastighet og den nominelle hastigheten, og man får på dette viset et mål på «reservekapasiteten» for det valgte alternativet. Luftmengdekapasitet, energiforbruk og virkningsgrad presenteres grafisk for hver tenkbar viftekombinasjon.

De angitte driftspunktene angis også grafisk og dessuten gir FanScout informasjon om lydnivåene for de ulike viftekombinasjoner. Funksjonen viser lydnivået, enten på innløps- eller utløps-siden, ved hvert spesifisert driftspunkt. Denne funksjonen er særlig nyttig om en viftevegg skal benyttes i lydfølsomme miljøer som kontorer og boligområder. FanScout har også en funksjon som gjør det mulig å studere livssykluskostnader for ulike viftealternativ med hensyn til energiforbruket, driftstider og el-kostnader. Om også kostnadene for innkjøp, installasjon og service registreres inn i programmet vises den totale livssykluskostnaden for en viftevegg. FanScout forenkler dermed jobben med å gjøre realistiske kostnadsberegninger og ta fram et pålitelig grunnlag for en investeringsbeslutning.