RadiPac med imponerende høy totalvirkningsgrad

Det er ingen tilfeldighet at våre kammervifter type RadiPac har en imponerende totalvirkningsgrad. Utviklingsarbeidet hos ebm-papst har alltid gått ut fra et helhetsperspektiv ettersom det ikke er de enkelte komponentenes effektivitet som er avgjørende for totalvirkningsgraden. Utfordringen er i stedet å få viftehjul, motor og elektronikk perfekt tilpasset til hverandre i en enhet. Det handler med andre ord om hela viftens virkningsgrad.

Hos ebm-papst måles også viftenes ytelser som komplette enheter med viftehjul, GreenTech EC-motorer og styreelektronikk. ebm-papst satser store resurser på og gjennom teknisk utvikling stadig å forbedre disse ytelsene. På de nye RadiPac-viftene har det gitt en total virkningsgrad på langt over 60 %. Det har blitt mulig gjennom blant annet en ny utforming av innløpskonen og nye hule aluminiumskovler i viftehjulet.

Selv om det er tilpasningen av de ulike komponentene som avgjør hele viftens virkningsgrad så har EC-motorens konstruksjon veldig stor betydning for den høye virkningsgraden. Motoren er en permanentmagnetisert synkronmotor av ytterrotortype med elektronisk kommutering, og virkningsgraden hos denne motortypen er betydelig høyere enn hos IE4-klassifiserte motorer.

Plug and Play helt enkelt!
At kammerviftene i RadiPac serien er komplette enheter gir viktige fordeler ved viftevalg og installasjon. Å dimensjonere og installere vifter i f.eks. ventilasjonsanlegg kan mange ganger være tidskrevende. Det gjelder både ved sluttmontering i nye luftbehandlingsaggregater, ved nyinstallasjoner, og i samband med moderniseringsprosjekter. Tradisjonelt har det vært slik at flere løse deler må monteres sammen til en ferdig vifteløsning i forbindelse med installasjonen. Det tar tid og programmeringsarbeidet kan mange ganger bli komplisert. Når RadiPac ble introdusert på markedet ble det et gjennombrudd for en helhetsløsning som er optimalisert allerede hos ebm-papst.

”Plug-and-Play helt enkelt!” ble et begrep og for installatørene betyr det at man slipper mange tidskrevende arbeidsmoment ute på feltet. Et eksempel er at RadiPac-viftene er klargjort for styring med 0-10 V signal noe som eliminerer alt programmeringsarbeidet. Tidsgevinsten blir stor og logistikken forenkles ettersom det med komplette og installasjonsklare enheter blir færre løse deler å håndtere.

RadiPac finnes i ulike størrelser og flere mekaniske utførelser for å kunne benyttes i mange ulike applikasjoner, og viftene dekker et luftmengdeområde fra ca. 3 000 m3/h til ca.
30 000 m3/h.

Nye kammervifter RadiPac - med overlegen ytelse

Katalog: RadiPac EC centrifugal fans