S-Panther - ny generasjon høyeffektive og stille kompaktvifter fra ebm-papst

ebm-papst nye generasjon kompaktvifter har fått betegnelsen S-Panther for å illustrere at viftene tilbyr både kraftfull ytelse og lavt lydnivå. Det er kombinasjonen av våre GreenTech EC-motorer og et nytt aeroakustisk design som har muliggjort den betydelige økningen av effektiviteten, og en reduksjon av lydnivået med opptil 9 dB(A). Dessuten er strømforbruket lavere for flere av de nye viftene sammenlignet med våre tidligere generasjoner av kompaktvifter.

Utviklingen av stadig mer kompakte maskiner og tekniske utrustninger innom mange områder gjør at det stilles høye krav på vifteløsningene som skal avlede spill-varmen og gi tilstrekkelig kjøling. S-Panther er utviklet for å møte de strenge krav som stilles, og eksempler på bruksområder for de nye kompaktviftene er i medisinteknisk utrustning, frekvensregulatorer, sveisemaskiner, veksel-rettere for solceller, trykkeripresser, UPS-enheter, kjøle-teknisk utstyr, og IT- og telecom-utstyr.

Fjerner store mengder varme i små og trange arealer
3250J S-Panther, 92 x 92 x 38 mm,
eksempelvis 3258J/2H3P S-Panther og 3258J/2HHP S-Panther


Viftene i S-Pantherserien 3250J er ideelle for å fjerne store mengder varme i trange arealer, sammenlignet med viften 3200J i serie S-Force har 3250J tilsvarende kapasitet men med lavere turtall og dermed lavere lydnivå. Viftene er best egnet for et lavere mottrykk noe som åpner opp for nye anvendelsesområder der det er viktig med et lavt lydnivå. 3250J finnes i versjoner med en nominell spenning på 24 og 48V, og i løpet av kort tid finnes også 12V versjoner tilgjengelige.

6300N S-Panther, ø172 x 51 mm,
eksempelvis 6314N/2TDHHP S-Panther og 6318N/2TDH3P S-Panther


S-Pantherserien 6300N kan deles inn i to kategorier. Den første inneholder mer avanserte vifter, som for eksempel 6318N/2TDH3P S-Panther, med høyt turtall og høy luftmengde. Den andre kategorien kommer til å by på vifter som egner seg for applikasjoner der lave turtall er tilstrekkelig, noe som også blir billigere. Disse viftene i et lavere prissegment kommer til å utvide serien 6300N S-Panther gjennom lanseringer som skjer lengre fram i tid. Det er flere faktorer som gjør at de nye kompaktviftene er betydelig stillere sammenlignet med sine forgjengere. At for eksempel S-Panther 6300N er betydelig stillere, opp til 5 dB(A), sammenlignet med sin forgjenger 6300 S-Force er et resultat av blant annet én ny design på både viftevingene med winglets og motoropphenget.