Smart styring og mindre lyd på barnehage modernisert med aggregatviften RadiFit

Andreas Ullner, prosjektleder ROT – GK Sverige AB i Malmø.
Det kan være mye bulder og høyt lydnivå i en barnehage. Barn leker og herjer, men det kan også finnes forstyrrende lyd fra tekniske installasjoner som f.eks. vifter og ventilasjonssystem. Dette var tilfellet ved barnehagen Lorensborg i Malmø. Et buldrende ventilasjonsaggregat med reimdrevne vifter på barnehagens tak resulterte i mange klager. Dessuten en hel del vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Problemet med støy og driftsforstyrrelser er nå i stor grad løst etter at de eldre viftene er erstattet med to dobbelsugende aggregatvifter fra ebm-papst nye serie RadiFit.

Barnehagen Lorensborg har to avdelinger med barn fra et til tre år, og ligger i et tidligere banklokale som både er ombygd og bygd ut. Utvidelsen ledet til at det takmonterte ventilasjonsaggregatet med reimdrevne vifter måtte gå på full effekt for at luftmengden skulle bli tilstrekkelig bra. Støynivået ble høyt og klagene fra barnehagen har altså vært mange. Dessuten har de eldre reimdrevne viftene forårsaket en hel del reparasjons- og vedlikeholdskostnader.

ebm-papst’s utvikling av aggregatviften RadiFit, som finnes i fem ulike modeller, har pågått under målsettingen om å forenkle moderniseringen av eksisterende ventilasjonsaggregat. RadiFit er en direktedrevet dobbeltsugende radialvifte med B-hjul i viftehus og med energieffektiv EC-motor. Viften er konstruert etter prinsippet ”Plug and Play”. Den skal være enkel å installere og har fabrikkmontert drifts- og styreelektronikk klar for turtallsregulering med 0-10 V signal. RadiFit er også veldig kompakt og kan enkelt tilpasses til en mengde ulike avtrekks- og varmegjenvinningsaggregat. Viften har stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler i aluminium, og at motoren har et avvibrert oppheng mot viftehuset bidrar også til det lave lydnivået.

Ikke lengre behov for å gå opp på taket for å gjøre innjusteringer
Andreas Ullner som er prosjektleder ROT i firmaet GK Sverige AB i Malmø, ble den første i Sverige til å velge RadiFit til et moderniseringsprosjekt. Det er man sikkert glade for i barnehagen i dag.

- Vi har valgt ebm-papst vifter til mange andre prosjekt, men her var jeg nysgjerrig på å prøve RadiFit da det passet perfekt i det her prosjektet å sette inn direktedrevne vifter i det eksisterende aggregatet. Jeg ville også få til en annen type styring slik at man skulle slippe å gå opp på taket for å gjøre innjusteringer, sier Andreas Ullner.

- Vi jobber alltid med stort fokus på å oppnå energibesparinger gjennom f.eks. modernisering av ventilasjonssystem, men i dette tilfellet var det først og fremst støyproblemet som måtte løses. Når lokalene der barnehagen befinner seg ble bygd ut måtte viftene gires opp maksimalt ettersom det var behov for mer luft. Lydnivået var høyt, veldig høyt, og den store belastningen på viftene førte også til ganske høye vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Det er alltid moro når vi kan hjelpe til å finne gode løsninger, og med RadiFit fikk vi en smidig løsning og til og med en mye bedre styring sammenlignet med tidligere, forklarer Andreas.

Andreas valgte å installere to RadiFit av modellen D3G250-GG09-O1. Denne modellen har en luftmengdekapasitet på drøyt 1500 l/s (5500 m3/h), en effekt på 1,81 kW og veier bare 17,5 kg. Utblåsningsretningen er valgfritt gjennom at føttene er flyttbare. Ved levering sitter kommuteringselektronikken på plass noe som gjør det enkelt å tilslutte en regulator. At det finnes mulighet for styring via MODBUS-nett var også noe som Andreas ville utnytte.

- Jeg ville ha en bedre løsning for styringen som gjorde at man slapp gå opp på taket hver gang det ble aktuelt å gjøre en innjustering. Ettersom RadiFit gir mulighet til intelligent styring via Modbus kunne vi ta fram en løsning der styringen av viftene skjer fra en plass i barnehagens lokaler. Det letter selvfølgelig arbeidet mye for driftspersonalet. Vi har også utnyttet muligheten til tidsstyring slik at viftene stoppes helt en drøy time etter at barnehagen stenger for dagen, og starter igjen en god stund før lokalene åpnes igjen på morgenen. Det er et bra eksempel på en enkel men smart løsning som bidrar til å redusere energikostnadene, avslutter Andreas Ullner.

Dobbeltsugende radialvifter RadiFit