Stabelbar vifteløsning med automatisk funksjon for resonansdeteksjon

Det er ventilasjonsløsninger der det stilles krav til meget høy luftmengdekapasitet. Datasenter, store industribygninger, hoteller, sykehus og større boligkomplekser er noen typiske eksempler. Tradisjonelt har dette behovet blitt møtt med store vifter. Noen ulemper er at avhengigheten av en eller noen få vifter kan utgjøre en risiko for driftsforstyrrelser ved tekniske problemer, og at støynivået ofte blir høyt. Mulighetene for å styre viftene og behovs-tilpasse ventilasjonen er også vanligvis ganske liten. I Sverige utviklet ebm-papst for et par år siden en alternativ vifteoppløsning i form av et vifteveggkonsept. Prinsippet er at en rekke vifter kan stables og styres individuelt, noe som gir fordeler som økt redundans, lavere lydnivå og optimal ventilasjon. Løsningen har vært en suksess, og nå har ebm-papst i Tyskland utviklet en vifteløsning med RadiPac-sentrifugalvifter som kompletterer vifteveggkonseptet.

Registrerer og reduserer risikoen for uønsket resonans
I ventilasjonsanlegg med høye krav til luftmengde kan resonans utgjøre en risikofaktor og en trussel mot en støyfri viftedrift. Avhengig av hvordan en vifteinstallasjon utføres kan resonans forårsake uønskede vibrasjoner innenfor bestemte hastighetsområder, noe som igjen kan føre til alvorlige vifteskader. Når en vifte har startet går den gjennom slike områder i korte intervaller, men det er veldig viktig at kontinuerlig viftedrift ikke befinner seg i de kritiske resonansområdene. For å forhindre dette har ebm-papst i Tyskland gitt de stabelbare RadiPac-viftene en automatisk resonansdeteksjonsfunksjon. Siden viftene har integrert kontrollelektronikk er det mulig å regulere hastigheten, enten senkes eller heves hastigheten slik at viftedriften ikke forblir innenfor det kritiske resonansområdet.

En risiko forbundet med parallellkobling av vifter plassert i nærheten av hverandre er at de kan påvirke hverandre negativt og forårsake strømningstap. ebm-papst i Tyskland har derfor designet stabile kuber med ekstra store dimensjoner for å eliminere denne risikoen. Kubene, som kan plasseres ved siden av eller på toppen av hverandre, har heller ingen mellom-vegger, noe som er en fordel når det gjelder lyd. RadiPac-viftene i den nye vifteløsningen har energieffektive EC-motorer og en ny type styringsteknologi som gjør det enkelt å aktivere og styre de parallellkoblede viftene. Det finnes et valg mellom plug-and-play-kompatible vifteenheter og komplette viftkitt, inkludert vifter, luftinntaksgitter og distanseprofiler for installasjon på stedet.

RadiPac Fans