Stor interesse for digitale løsninger og det nye varemerket GreenIntelligence på ISH i Frankfurt

Foto: ebm-papst
Som verdens største messe innen energi, VVS og fornybar energi er ISH i Frankfurt en opplagt møteplass for mange bedrifter. Da ISH ble arrangert 11.-15. mars ble trenden bekreftet i at messen tiltrakk seg flere og flere internasjonale utstillere og besøkende. Mer enn 60 prosent av totalt 2532 utstillere kom fra andre land enn Tyskland, og av de over 190.000 besøkende kom nesten 48 prosent fra andre land. Landene som dominerte foruten Tyskland var Kina, Italia, Nederland, Frankrike, Sveits, Storbritannia, Polen, Belgia, Østerrike og Tsjekkia.

Det faktum at messen i økende grad blir en global hendelse forklarer messearrangøren med en økende interesse for globale miljømål, og at dette også øker behovet for at bedrifter møtes, diskuterer og utveksler erfaringer. En sterk teknologiutvikling på årets ISH var det store antallet digitale løsninger og produkter som integreres i intelligente systemer, og som kan bidra til økt energieffektivitet og redusert miljøpåvirkning. «Digitale produkter løser problemer som analog teknologi ikke kan håndtere», var et budskap på ebm-papst sin stand, og interessen var også stor for blant annet de digitale løsninger som ebm-papst presenterte. Før messen hadde ebm-papst informert om at en av nyhetene ville være at gassviftene i serien RadiMix nå kan integreres i digitale varmekonsepter via bussgrensesnittet LIN. Muligheten for å integrere gassvifter i varmeanlegg åpner nye muligheter for forenklet og forebyggende vedlikehold.Rask utvikling mot digitalisering og intelligente vifteløsninger
Denne kommunikasjonsmuligheten illustrerer hva ebm-papst ønsker å tilby under det nye merket GreenIntelligence som også ble presentert på standen. GreenIntelligence signalerer ebm-papst sterke fremtidige ambisjoner innen digitalisering og intelligente vifteløsninger. I løpet av de siste ti årene har GreenTech vært et viktig symbol på investeringene ebm-papst gjør for å oppnå miljøvennlig produksjon, og også produkter som reduserer miljøpåvirkning. Dette arbeidet fortsetter, men ebm-papst har samtidig tatt det et skritt videre og økt ambisjonsnivået.

GreenIntelligence kan sammenlignes med GreenTech+ innenfor digitalisering. Det nye merkevaren viser at et produkt fra ebm-papst inneholder nettverksbasert EC-teknologi, noe som skaper stor merverdi for kundene. Et eksempel er at mulighetene for integrasjon med nettverk blir betydelig flere. Viktige data er dermed tilgjengelige og nyttige uansett hvor brukeren er. På denne måten opprettes viktig merverdi når digitale produkter kan løse problemer på en måte som ikke er mulig med analog teknologi.

ebm-papst holdt velbesøkte foredrag
En annen nyhet på standen til ebm-papst var også en ny versjon av RadiPac-sentrifugalviften som kan håndtere trykk opp mot 2.500 Pa. Dette er gjort mulig ved aerodynamiske optimaliseringer som gir høyere viftehastigheter og dermed også høyere trykk. Et par eksempler på applikasjoner der høye trykk er påkrevd er i komplekse og store ventilasjonsanlegg, og i luftkanaler med begrensede tverrsnitt som er tilpasset pga. trangbygningskropp.

I løpet av messedagen ble det også arrangert mange forelesninger og seminarer. Eksperter fra ebm-papst var ansvarlige for to velbesøkte foredrag. En av disse var på temaet «Løsninger for å unngå vibrasjoner forårsaket av resonans». Når en vifte er installert er det alltid en bestemt strukturell resonansfrekvens som forårsaker vibrasjoner, men disse er vanligvis på et akseptabelt nivå som ikke skader en vifte. Deretter finnes det faktorer som fører til uønskede vibrasjoner som kan føre til vifteskader, og publikum fikk flere eksempler på hvordan slike vibrasjoner kan unngås. «Stille og effektive vifteløsninger for boligventilasjon» var tittelen på det andre foredraget. Her ble det fokusert på fordelene med vifteregulering og mulighetene som i dag er tilgjengelige for å oppnå en energieffektiv og komfortabel boligventilasjon.