Usikker på hva ErP2015 bety for dere? Vi hjelper deg med å utrede begrepet!

Når EU i 2009 tok beslutningen om å erstatte det tidligere direktivet kjent som EuP (Energy using Products) med ErP (Energy related Products) innebar det en kraftig utvidelse fra "energiforbrukende" til såkalte "energirelaterte" produkter. Direktivet ErP2015, også kjent som Økodesigndirektivet, er sentralt i energisparings-, klima- og miljøarbeidet i Europa.

Direktivet dekker 13 produktgrupper hvorav vifter er en gruppe. Direktivet ErP2015 innføres i to trinn. Allerede 1. januar 2013 trår det første nivå av direktivet i kraft, og det andre nivået gjelder fra august 2015. Innføringen i to trinn innebærer en gradvis skjerping av kravene til viftenes virkningsgrad.


Hvordan påvirkes dere av direktivet?

Så tidlig som i 2010 hadde ebm-papst sin utviklingsstrategi GreenTech ført til at nesten alle våre EC-vifter oppfyller kravene i ErP2015. Siden den gang har utviklingen mot mer energieffektive og miljøvennlige vifter og motorer fortsatt. Vi har med andre ord vært klar for ErP2015 i lang tid, men vi vet det fortsatt finnes usikkerhet i markedet om hva det nye direktivet innebærer.

Selvfølgelig er vi villige til å svare på alle spørsmål du måtte ha om Økodesigndirektivet;

* Hvordan påvirkes vi av direktivet, hva må vi gjøre?
* Hvilke vifter er det som omfattes av det første nivået som innføres 1. januar 2013?
* Hva er kravene?
* Hvilke endringer er nødvendige dersom vi skal fortsette å selge våre produkter?
* Hvordan kan vi enklest mulig tilpasse oss ErP2015?

Ta kontakt med oss for å få svar på spørsmålene dine.

1. januar 2013 er dagen. Er du klar for det første skrittet mot ErP2015?