Vifter fra ebm-papst gjør hoteller mindre energikrevende

Av og til kan man lese i avisene at ”Hotellindustrien er energikrevende”. Det konstateres at alle verdens hoteller bidrar til en betydelig del av kulldioksidutslippet pr. år. Ihht. FN’s Davos-rapport om turismen og klimaforandringer slipper hotellbransjen ut ca. halvparten så mye som flyene. Det er betydelige mengder, men radialvifter fra ebm-papst utviklet gjennom konseptet GreenTech hjelper til å spare energi og redusere miljøpåvirkningen.


Vifter som gir fornøyde hotellgjester og lavere energiregning

Det finnes vel knapt noe område der det stilles så høye krav på luftkondisjoneringen og inneklimaet som i hotellbransjen. Er ikke gjestene fornøyde med luftkvaliteten, eller om den støyer for mye, velger man sannsynligvis et annet hotell neste gang. GEA Air Treatment utvikler fan-coil-løsninger som både gir godt inneklima og økt energieffektivitet. Radialvifter med EC-motorer fra ebm-papst, ofte kalt EC-lavenergivifter utgjør en viktig komponent i mange av GEA Air Treatments løsninger. Kravene på viftene er høye. Naturligvis skal de bidra til å spare energi, men de skal også være ekstremt stille og driftssikre. På et hotell går viftene i prinsippet døgnet rundt, året rundt!

GEA Air Treatment inngår i GEA Group som totalt har ca. 24 000 medarbeidere ved ulike divisjoner og enheter rundt om i verden. GEA har valgt ebm-papst EC-lavenergivifter fordi de tilfredsstiller høyt stilte krav på energieffektivitet, og fordi de er kompakte. Viftene finnes i et stort antall modeller med kapasitet på opp til 2.200 m3/h og med effekter på mellom 40 til 250 W. Sammenlignet med vifter med AC-motorer gir ebm-papst EC-lavenergivifter en stor fordel i fan-coil-løsninger for nettopp hotell; de gir høy og jevn effekt selv når viftehastigheten reguleres for å gi ønsket romtemperatur.


”Plug and play helt enkelt” forenkler viftebyttet!

Hotellbransjen står ovenfor store utfordringer for å svare opp mot allerede tøffere miljø- og energikrav. ebm-papst hjelper bransjen å møta disse utfordringene gjennom samarbeid med bedrifter som GEA Air Treatment, men også gjennom å legge til rette for moderniseringen av eksisterende installasjoner. Et eksempel er at mer energislukende vifter enkelt kan erstattes med EC-lavenergivifter av prinsippet plug and play. ”Plug and play helt enkelt!”.

Nye EC-lavenergivifter for luftkondisjonering

Viftene er av typen dobbeltsugende radialvifter utstyrt med viftehjul med framoverbøyde skovler (F-hjul). De har et hus produsert av aldringsbestandig plast. Motor og viftehjul er isolert fra huset med gummidempere for stille og vibrasjonsfri drift. Viften monteres enkelt via den integrerte flensen. Viftene finnes i enkel-, dobbel- og trippelutførelse.


"Hotel Energy Save Inn"

Via linken "Hotel Energy Save Inn" nedenfor kan du sjekke inn på ebm-papst "hotell" og ta del i de smarte energi- og vifteløsninger som finnes for hoteller! Der finner du også en kalkylefunksjon som beregner mulig energibesparelse. Du kan selvfølgelig kontakte oss for mer informasjon.

Katalog: EC/AC centrifugal fans for air-conditioning technology
Hotel Energy Save Inn
Energisparekalkulator for hotell