Viktig å benytte realistiske verdier ved sammenligninger av vifter

For å få fram en viftes virkelige virkningsgrad og energieffektivitet kan man ikke bare legge sammen de mest optimale verdiene hos en viftes ulike komponenter.

Både ved rehabilitering av eldre ventilasjonsanlegg og nyinstallasjoner er det vanlig at fakta tas fram for ulike viftealternativ. Sammenligninger gjøres så for å finne den mest optimale løsningen, men det er viktig å tenke på at de underlag som man får fram basert på generelle kalkyler sjelden er realistiske. Mange ganger blir de alt for optimistiske fordi de bygger på forutsatte fakta fra kataloger som multipliserer de beste verdiene for de komponenter som inngår i en vifteløsning - eksempelvis motor, reguleringssystem og viftehjul. Problemet er at man ikke kan gå ut ifra at de ulike komponentene vil prestere maksimalt i den aktuelle applikasjonen og under realistiske forhold. Den totale effektiviteten og virkningsgraden som kalkylen gir et bilde av viser seg ofte å være alt for optimistisk. Dette gjelder også for en viftes energiforbruk. For å være sikker på at realistiske verdier benyttes anbefales det uttrykkelig i ISO 12759:2010 (”Fans – Efficiency classification for fans”) at man benytter målte verdier for en komplett vifteløsning. Det er også det ebm-papst tilbyr for eksempelvis kammerviften RadiPac.

Pålitelige data fra ebm-papst
For ebm-papst er det viktig å presentere fakta om viftens kapasitet og energieffektivitet som ligger så nære realistiske driftsforhold som mulig. Det kan vi også gjøre ettersom målt og oppgitt verdi er gitt for en komplett enhet med aerodynamisk viftehjul, ebm-papst energieffektive EC-motor med drift- og styreelektronikk. Da komponentene er optimalt tilpasset hverandre er det mulig å oppnå virkningsgrader langt over 60 %. Det er også disse verdiene som finnes oppgitt i ebm-papst vifteberegningsprogram. Det er en lettanvendelig programvare som forenkler viftevalget. De betydelige høye verdier som oppgis av andre produsenter kan det mange ganger stilles spørsmål om ettersom de bygger på de optimale verdiene for de enkelte komponentene. ebm-papst verdier er sikre, og i tillegg tilbyr RadiPac mange andre fordeler sammenlignet med andre vifter.

Plug & Play for enklest mulig installasjon
Ved utviklingen av den nye generasjonen av RadiPac har fokus ligget på viftehjulets innløp, motorens plassering i viftehjulet, og på vifteskovlenes utforming. Innløpskonen er utformet for å passe viftehjulet perfekt. Motorens posisjon i viftehjulet er optimert for å få den beste mulige aerodynamikken. I viftehjulet sitter også hule aluminiumskovler som hever virkningsgraden. Den spesielle formen reduserer vekten og øker samtidig stabiliteten på viftehjulet. Med en kompakt konstruksjon og integrert styreelektronikk forenkles installasjonsarbeidet betydelig sammenlignet med konvensjonelle kammervifter. Ingen ekstra komponenter som frekvensomformer, motorvern, sinusfilter eller skjermede kabler er nødvendig. RadiPac er utviklet etter ebm-papst installasjonsfilosofi; Plug & Play - der målet er enklest mulig installasjon!

Et viktig bidrag til den høye virkningsgraden hos RadiPac er GreenTech EC-motorens konstruksjon. Motoren er en permanentmagnetisert synkronmotor av ytterrotortypen med elektronisk kommutering (BLDC-motor). Virkningsgraden hos denne motortypen er betydelig høyere enn hos IE4-klassifiserte motorer. Ingen sjeldne jordmetaller kreves ved konstruksjonen noe som er tilfellet med mange andre permanentmagnetiserte motorer.