ebm-papst tar GreenTech til et nytt nivå og lanserer GreenIntelligence

Det var i 2009 at ebm-papst lanserte utviklingsfilosofien GreenTech for å vise at bærekraft er kjennetegnet for produktutvikling, produksjon og relaterte prosesser. GreenTech har også vært et symbol i ca. ti år på at ebm-papst alltid forsøker å oppnå maksimal energi og ressurseffektivitet langs hele verdikjeden. Fra utviklingen av energieffektive EC-vifter og motorer til komplette løsninger og installasjoner i henhold til ebm-papst-konseptet plug & play.

Helt siden Green Tech ble presentert har ebm-papst tekniske utviklingsarbeid fortsatt, og dette gjelder ikke minst innen kommunikasjon og muligheten til å skape integrerte løsninger der vifter kobles sammen i et nettverk, og som også kan kobles til overordnede systemer. ebm-papst ligger i dag langt fram innenfor IoT (Internet of Things), noe som skaper helt nye forutsetninger for intelligente vifteløsninger. Fordelene er målt i forhold som enkle og raske installasjoner, ytterligere energieffektivitetsforbedringer, forenklet optimalisering av viftedrift, forenklet overvåkning og gode muligheter til å arbeide proaktivt med vedlikehold og service. På litt lengre sikt vil AI (Artificial Intelligence) også bli tilbudt som et alternativ, og dermed har en plattform for intelligente løsninger blitt bygget opp, noe som betyr at tiden er moden til å lansere ebm-papst nye konsepter GreenIntelligence!

Fjernovervåkning av vifter og intelligente viftevegger
ebm-papst aksialvifte AxiBlade illustrerer fordelene med GreenIntelligence. Gjennom muligheten for ekstern overvåkning av vifter installert i for eksempel kondensatorer kan driften optimaliseres. Driftssikkerheten er forbedret, og vedlikeholdsarbeidet er planlagt effektivt, da det er mulig å raskt oppdage ubalanser og andre problemer som kan oppstå på grunn av nedsmussing. Funksjoner for automatisk avising gjennom integrerte varmebånd er også et eksempel på GreenIntelligence med stor betydning for en støyfri viftedrift.
Fordelene med integrerte og intelligente vifteløsninger er også tydelige i applikasjoner med ebm-papst fleksible og modulære viftevegger. En vanlig grunn til installasjon av viftevegger er når kravene er høye på redundans, men også på energieffektivitet. Ved parallell drift kan ønsket luftmengde alltid oppnås selv om en eller flere vifter ikke er i drift. Hastigheten til andre vifter i en viftevegg økes deretter automatisk for å kompensere for vifter som av en eller annen grunn står stille. Med intelligent EC-teknologi og sammenkoblede vifter gjør dette det enkelt å lage en etterspurt vifteløsning med energieffektiv viftedrift.

GreenIntelligence fokuserer på industriell digitalisering
Siden selskapet ble grunnlagt i 1963, har ebm-papst stått for bærekraft og har alltid jobbet med prinsippet om at «Hvert nytt produkt må overgå forgjengeren økonomisk og økologisk». I kombinasjon med et tidlig fokus på høyeffektiv EC-teknologi har ebm-papst realisert mulighetene og kundefordelene med industriell digitalisering og intelligente vifteløsninger. Dette førte i 2009 til lanseringen av konseptet GreenTech. Dette har blitt et symbol for både energieffektivitet og bærekraftige produkter samt produksjonsprosesser.

Med tilskuddet av digitale intelligente konsepter har GreenTech nå utviklet seg til produkter og komplette løsninger som er preget av å ha «GreenIntelligence». De store fordelene og mulighetene til intelligente og integrerte løsninger gjør det også viktig å se på applikasjoner fra et bredere perspektiv. Det er ikke ytelsen og egenskapene til de enkelte komponentene som skal være i sentrum men de resultatene som kan oppnås ved optimal integrasjon av alle enhetene i for eksempel en viftevegg. Denne interaksjonen forenkles av det faktum at ebm-papst sine produkter med GreenIntelligence har IoT kapasitet og kan enkelt kobles sammen, selv med andre systemer, ved hjelp av det installasjonsvennlige konseptet plug & play.