CALAIR-PR-230V

Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.

Trykkregulator med innebygd trykkgivere, MODBUS RTU kommunikasjon, ur-funksjon, alarmrele og digitale innganger. Komplett med slange og slangenippel. Benyttes til trykkregulering, temperatur- og utetemperaturregulering, og utetemperaturkompensert trykkregulering av vifter i system med mulighet til forsering.

• Tydelig OLED-display
• Enkel programmering
• MODBUS-kommunikasjon
• Innebygd trykkgiver
• 2 digitale innganger
• Alarmrele – valgfri innstilninger
• Alarmlogg
• Reguleringsområde: 0-2000 Pa
• Stillbar reguleringshastighet
• Innjusteringsnivå med valgbart låst styresignal
• Leveres komplett med 2 m slange og 2 slangenippel
• Ur-funksjon med uke-skjema

FUNKSJON: Trykkregulatoren CALAIR-PR måler differansetrykket og regulerer ventilasjonsanleggets vifte via et 0-10V signal. For utetemperaturkompensering av bør-verdien kobles en utetemperaturgiver til regulatoren. Utetemperaturverdien kan også skrives til CALAIR-PR via MODBUS. CALAIR-PR har to digitale innganger som kan benyttes til bland annet aktivering av alternativt bør-verdi. Andre valgbare forprogrammerte alarmfunksjoner er overvåking av viftemotor samt inngang fra brandlarmsentral. For disse alarmfunksjoner finnes det også mulighet å velge hvilket utsignal som skal gjelde, samt om de skal tilbakestilles automatisk eller manuelt. CALAIR-PR er utstyrt med et vekslende potensialfritt alarmrele som kan programmeres for ulike alarmindikeringer, f.eks. høy- og lavtrykkslarm. De ti siste alarmene lagres i en alarmlogg. CALAIR-PR kan avleses og programmeres via MODBUS RTU (RS485). Reguleringshastigheten er innstillbar for tilpassing til ulike trykkreguleringsapplikasjoner, f.eks. takvifter. Innstillinger og programmeringer utføres via tre trykknapper som er tilgjengelige selv når lokket er demontert. Alle innstillinger og programmeringer som er utført via menysystemet spares ved et eventuelt strømbrudd. Trykkregulatorens funksjon garanteres med slangelengde på opptil 100 m. Etter montering; kontroller at luft kan strømme fritt gjennom slangen. CALAIR-PR har en ur-modul for aktivering av alternativ bør-verdi. Ur-modulen har batteri-back-up for å ikke tape innstillingene ved strømbrudd. Dato og tid samt ukeskjema kan stilles inn, minste innstilingstid er en time.

Kabelinnganger: 1xM20 (kabel 8-13 mm), 3xM12 (kabel 3-6 mm).
”Knockouts”: 1xM16, 1xM12
et til forsering.

Teknisk data
BeskrivelseTrykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
Spenning230 VAC
Frekvens50 Hz
Effekt6 W
Temperaturområde-30...+50 °C
KapslingsklasseIP54
Størrelse109x195x52 mm
Vekt0.5 kg
Styresignal0-10 V (min inngangsimpedans 10 kOhm)
Art.nr.4615205