Motorvern

Motorvern
Benevning
Beskrivelse
Merkestrøm
Spenning
Kapslingsklasse
Motorvern EMT6-K (230V)Motorvern til ATEX-vifter EX140A-... og EX180A-...
TFA2 400V motorvern, kapsletMotorvern for trefasmotor med utdratt kabel for termokontakt25A3~400 VACIP54
TFA2 400V motorvern, ukapsletMotorvern for trefasmotor med utdratt kabel for termokontakt25A3~400 VACIP20
TFE2 230V motorvern, kapsletMotorvern for enfasmotorer med utdratt kabel for termokontakt10 A1~230 VACIP54
TFE2 230V motorvern, u-kapsletMotorvern for enfasmotorer med utdratt kabel for termokontakt0.4 - 10 A1~230 VACIP20
U-EK230E TermistormotorvernTermistormotorvern til ATEX-vifter (AC)1~230 VAC (±10%)IP 20
Totalt 6