Takgjennomføringer

Takgjennomføringer
Benevning
Beskrivelse
TG400-800Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-800Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-1230Takgjennomføring lengde 1200mm
TG640-800Takgjennomføring lengde 800mm
TG640-1230Takgjennomføring lengde 1200mm
TG740-1230Takgjennomføring lengde 1200mm
TG940-1200Takgjennomføring lengde 1200mm
Totalt 7