Trykksettingsaggregat

Trykksettingsaggregat
Trykksettingsaggregat for montering i vegg eller på tak beregnet for trykksetting av rømningsvei ved en eventuell brann i bygninger.
Trykksettingsaggregatene inneholder vifte og spjeld med spjeldmotor, og regulator og trykkføler følger med i leveransen.

Kan også produseres i større eller mindre varianter hvis ønskelig.
Benevning
Spenning
Effekt
Luftmengdel/s
Luftmengdem3/h
Størrelse
Trykksettingsaggregat for tak3~230/400 VAC D/Y1,98 kW4722.0017000.0ø 630 mm
Trykksettingsaggregat for vegg3~230/400 VAC D/Y1,98 kW4722.0017000.0ø 630 mm
Totalt 2